ÇORUM ÇÖLYAK DERNEĞİ (ÇÇD) KURULDU

Çölyak Hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve Çorum’da yaşayan Çölyaklılar ve yakınlarına  destek vermek amacı ile ‘Çorum Çölyak Derneği’ (ÇÇD) Ekim 2015 de kuruldu. Derneğin Başkanlığını Çorum Engelli Merkezinde Usta Öğretici Hacer Kesici, Başkan Yardımcılığını Çorum Tabip Odası Başkanı Dr Mustafa Azak , Genel Sekreterliği ise Ömer Yıldırım ( Mali Müşavir) yürütecek olup Kurucu Yönetim Kurulu’nda Müjgan  Demir (Özel Sektör)), Fadime Çolak  (Hemşire), Hatice İpek (Ev hanımı) ve Sıddık Veldet (memur ) yer aldı .Derneğe destek verecek gönüllüler,  çölyaklılar ve yakınlarının kaydolabileceği Çorum Çölyak Derneği’nin amacı tanı konulan kişilerin Çölyakla yaşamı öğrenebilmesi ve toplumu bilinçlendirmesidir. Bunun için   yapılması  planlanan  çalışmalar dernek tüzüğümüzde şu şekildedir.

 

1-Çölyak ile ilgili çalışmaların etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmaları gerekli yerlerden izin almak kaydıyla yapmak,

2-Çölyak ile ilgili Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

4- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

5- Çölyak hastalığını topluma tanıtılması için çalışmalarda bulunmak,

6-Bulunduğu ildeki çölyak hastalarının tespitini yapmak,

7-Çölyak ile ilgili projelerde yer almak ve konu ile ilgili projeler üretmek, projeleri hayata geçirmek,

8-Dernek üyelerinin çölyak ile ilgili bilgilenmesini ve yaşam biçimi olarak kabullenmesini sağlamak için çalışmalarda bulunmak,

9-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

10-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmaktır.

 

Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri
Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri

Çorumda Çölyak ile ilgili  büyük bir açığı giderecek ve insanlara faydalı olacak faaliyetler yapmayı planlayan derneğimize Çorum halkının ilgi ve desteğini bekliyoruz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Çorum Çölyak Derneği (ÇÇD)                                                                                                                   Kurucu  Yönetim Kurulu

0 Paylaşımlar

Related posts

Leave a Comment