Hakkımızda

Çölyak, genetik olarak yatkın bireylerde gluten içeren gıdalara karşı barsaklarda kalıcı intolerans sonucunda gelişen çoklu sistem tutulumu ile giden ve bağışıklık sistemi bozukluğu nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Yaşamın her döneminde görülebilir. Çocukluk çağından başlayıp çok ileri yaşlarda çölyak tanısı alan hastalar vardır. Dünyanın en sık görülen kronik hastalıklarından birisidir. Araştırmalara göre her 100 ila 200 kişide bir görüldüğü bulunmuştur. 83 milyonluk Türkiye nüfusunda 415.000-830.000 kişi çölyaklıdır. Ancak hastaların çoğu çölyaklı olduğunun farkında değildir. Çölyak olduğunu bilmeden ve ömürlerini diyet yapmadan devam ettiren kişiler ya da bildiği halde diyet yapmayan çölyaklılarda; değişik sistemleri tutan birçok önemli hastalık görülmesinin yanında, ileri yaşlarda (40-50 yaş) ince bağırsak kanseri (Lenfama) gelişme riski çok yüksektir.

Çorum Çölyak Derneği (ÇÇD),  çölyak hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve  çölyaklılar ve yakınlarına destek olmak amacıyla Ekim 2015’de kuruldu. Derneğimizin Kurucu Yönetim Kurulunda Başkan Hacer Kesici, Başkan Yardımcısı   Dr. Mustafa Azak, Genel Sekreter Ömer Yıldırım, üyeler Müjgan Demir, Fadime Çolak, Hatice İpek ve Sıddık Veldet yer aldı . Tanı konulan kişilerin çölyakla yaşamı öğrenebilmesini, çölyaklıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını  ve toplumu çölyak hastalığı hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan derneğimizde, uzmanlar, çölyaklılar ve yakınlarından oluşan 250 üye mevcuttur.

Çorum Çölyak Derneği, bölgedeki kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile etkin işbirlikleri kurarak, çölyak hastalığı hakkında bilgilendirme, glutensiz gıdaya erişim, çölyak hastalarının ve yakınlarının  sosyal gelişimini arttırmak, ve toplumun çölyak hastalarına karşı farkındalığını sağlamak amacıyla kurulmuş ve çok sayıda faaliyet gerçekleştirmiştir.    

Kuruluşundan beri sürdürdüğümüz proje ve faaliyetler ile derneğimiz Çorum ve çevre illerdeki çölyaklılar için bir umut ışığı olmuştur. Bundan sonraki dönemde de aynı kararlılık ve azimle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

0 Paylaşımlar