Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz: 

Çölyak hastalığının beslenmeyle ilgili bir hastalık olması ve tek tedavisinin glutensiz diyet yapmak olması nedeniyle vizyonumuz, çölyak hastalarının glutensiz gıdalara her yerde uygun koşullarla erişimin sağlandığı bir dünyadır. 

Misyonumuz:

Derneğimizin misyonu, çölyak hastaları ve yakınlarını bir araya getirmek, sosyal, kültürel alanda üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak, çölyak hastalığını tanıtmak, sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yollarının bulunmasını sağlamaktır.

Değerlerimiz:

  • Dayanışma:  İletişim süreçlerimizde, ilkelerimiz ve değerlerimiz sınırları içinde, başta üyelerimiz olmak üzere, tüm birey, topluluk ve organizasyonlar ile dayanışma içinde olmaya gayret gösteririz.
  • Şefafflık: Örgütümüzün amaçları, misyonu, vizyonu, ilkeleri, işleyiş şekli, fon kaynakları ve harcamalarını kamuoyu ile açık bir şekilde paylaşırız.
  • Katılım: Başta üyelerimiz olmak üzere hedef kitlemizdeki birey, topluluk ve organizasyonların karar süreçlerimize katılımının sağlanması için gerekli çabayı gösteririz.
  • Sürdürülebilirlik: İletişim süreçlerimizin sürdürülebilirliği her zaman gözettiğimiz bir değerdir.
  • Kapsayıcılık: Değerlerimiz ve hedef kitlemizin sınırları içinde, toplumdaki tüm birey, topluluk ve organizasyonları dahil ederek, kapsayıcı bir iletişim kurgularız.
0 Paylaşımlar