Çorum Çölyak Derneği Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile ”Tüzük Değişikliği” yapılmak üzere Çorum Çölyak Derneği üyelerini, aşağıda gündem, yer ve saati belirtilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na çağırıyoruz. İlk toplantıda çoğunluk aranmaktadır ve toplantı yeter sayısı sağlanamazsa çoğunluk aranmadan yapılacak olan ikinci toplantı 1 hafta sonra aynı yer, gün ve saatte düzenlenecektir. Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

ÇORUM ÇÖLYAK DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Tarih:  28 Eylül 2019 Cumartesi günü Saat 14:00’de

Yer: Çorum Çölyak Derneği Bürosu Epteroğlu İş Merkezi Kat 1 No 5

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde söz konusu toplantı 05 Ekim 2019 Cumartesi  tarihinde aynı yer  ve saatte yapılacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve yoklama.

2- Divan Kurulunun oluşturulması (1 Başkan ve 2 Katip seçimi.)

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

4- Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi

5- Dilek ve Temenniler

6- Kapanış

25 Paylaşımlar

Related posts

Leave a Comment