Çorum Çölyak Derneği Genel Kurul Duyurusu

Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile ”Tüzük Değişikliği” yapılmak üzere Çorum Çölyak Derneği üyelerini, aşağıda gündem, yer ve saati belirtilen Genel Kurul Toplantısı’na çağırıyoruz. İlk toplantıda çoğunluk aranmaktadır ve toplantı yeter sayısı sağlanamazsa çoğunluk aranmadan yapılacak olan ikinci toplantı 1 hafta sonra aynı yer, gün ve saatte düzenlenecektir. Toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

Toplantı Tarihi : 06.04.2019 ( Cumartesi günü)
Toplantı Yeri : Çorum Çölyak Derneği Bürosu( Çepni Mahallesi Haritacı Osman Bey Sokak Epteroğlu İş Merkezi Kat 2 Çorum)
Toplantı Saati : 14:00

2.Toplantı Tarihi : 13.04.2019 ( Cumartesi günü)
Toplantı Yeri : Çorum Çölyak Derneği Bürosu( Çepni Mahallesi Haritacı Osman Bey Sokak Epteroğlu İş Merkezi Kat 2 Çorum)
Toplantı Saati : 14:00

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve yoklama

2- Divan Kurulunun oluşturulması

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Tüzük Değişikliğinin görüşülmesi

5- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi

6- Dilek ve Temenniler

7- Kapanış

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

0 Paylaşımlar

Related posts

Leave a Comment