Çölyak Dernekleri 3. Çalıştayı Yapıldı

Türkiyede’ki Çölyak derneklerinin katıldığı  ve ilk ikisi Manisa ve Antalya’da gerçekleştirilen çalıştayların üçüncüsü BURSA nın ev sahipliginde 19-20-21 MAYIS 2017 tarihinde gerçekleştirildi.Çalıştay CHP Bursa Milletvekili  Dr. Ceyhun İrgil, Bursa İl Sağlık Müdürü Sayın Özcan Akan, SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, Bursa Tarım İl Müdür Yardımcısı Hüdaverdi Doğanlı, Türkiye Çölyak Dernekleri Yönetimleri, Nustil, Ege Glutensiz, Mina Glutensiz, Mader ve Unpa yöneticileri’nin katıldığı açılış toplantısıyla başladı.

Çalıştay hakkında açıklama yapan Başkanımız Hacer Kesici; ”Toplumun farkındalığını artırmak için Çölyak dernekleri olarak Bursa ‘da toplandık. Antalya’da gerçekleştirdiğimiz 2. Çalıştayımızda aldığımız kararlara uygun olarak   3 Mayıs’ta TBMM deki tüm partilerin Millet vekillerin gurup başkanları ziyaret edilerek sorunlar aktarıldı.
4 Mayıs’ta meclisteki tüm partilerin desteğini alarak verilen önerge ile çölyakın sebep ve sonuçlarını araştırmak üzere komisyon kurulmasına karar verildi. Bu gelişme tüm çölyaklıları çok mutlu etti.

Çorum Çölyak Derneği olarak  3.Çölyak Çalıştayı’na katıldık. Çalıştaya Türkiyedeki  Çölyak Derneklerinden 19 tanesi ve Glutensiz ürün üreten ve ithal eden Firmalar katılım sağladı.Glutensiz ürün üreten ve ithal eden Firmalarımız yetkilileri Ebru Erdoğan- Özgür Erdogan, Kamuran Özmen, Göksen Aksel ve Ege Glutensiz in sponsorluğunda; bizleri misafir eden Bursa Çölyakla Yaşam  Derneği Bşk. Yusuf Altay ve eşi Emine Altay’a, çok değerli yönetim kurulu üyeleri Mevlüt Haki ve eşi Rukiye Dalgiç’a ve  3 gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan Bursa Çölyakla Yaşam  Derneği’nin  tüm üyelerine çok teşekkür ederim.

        19-20 Mayıs 2017 Tarihinde Bursa’da yapmış olduğumuz 3. Çalıştay’da toplumda farkındalığı  üst seviyeye çıkartmak ve sağlıklı yaşam hakkımız için  TBMM Araştırma Komisyonuna sunulmak üzere rapor hazırlandı ve  aşağıdaki kararlar alındı.” dedi.

3. ÇÖLYAK ÇALIŞTAYI KARARLARI

1-SGK ödemelerinin artırılması

2-Tanı alan Çölyaklı sayısının net olarak tesbit edilmesi.

3-SGK olsun olmasın aylık alınan ödemelerin çölyaklı Olan kişiye ödenmesi. Anne ve baba ayrı olan çocukların mağdur edilmemesini,18 yaşından küçük çocukların ödeneklerinin Anneye ödenmesi.

4- Elde olmayan nedenlerden dolayı Raporlar yenilenmesinin geciktiği dönemdeki kesilen ödeneklerin geriye dönük ödeme yapılması,

5- Çölyak tanısı konulduktan sonra Diyetisyen, Piskolog ve Derneklerl birlikte Glutensiz eğitim verilmesine.

6- Kamu hastahaneleri Üniversite hastahaneleri ve özel hastahanelerde yatan çölyaklara glütensiz yemek çıkarılması.

7- İl sağlık müdürlerimiz Aile hekimleri aracıları ile çölyak hastalığı farkındalığı ve tanı konulmasının sağlaması.

8- Glütensiz ilaçların hastahane sistemine girilmesi

9- Hekimlerimizin Çölyak farkındalığının arttırılması yönünde belirli periyodlarla çalışmalar yapılmasına,

10- Paketli ürünlerin etiketlerinde Gluten İçerir yada gluten içermez ibaresinin zorunlu olarak etiketinde yazılmasına (Barkod sistemi olunması),

11-Çölyak hakkında Kamu spotu oluşturulmasına,

12-Kamuda ve özelde çalışan Çölyaklılara glutensiz yemek çıkarılması,

13-İthal ürünlerde fiyatların düşmesi için;
-Analiz ücretlerin düşürülmesi,
-Laboratuvar sonucunun düşürülmesi,
-Analiz sıklıkların düzenlenmesi,
-Gümrükte ürün bekletme süresinin azaltılması,
-Laboratuvar seçme hakkı ve itiraz hakkı olması.
-Laboratuvarda yapılan Analizlerin geçerli olması
Ve ülkemizde tekrar yapılmaması zaman kaybı olmaması İçin.

14-Yerli üreticiler için;
-Vergi düzenlenmesi,
-İthal edilen ham maddenin vergiden indirim veya muafiyeti olması,
-Özel beslenme ürünü üreten firmaların ürünlerinin belirli periyotlarla denetimlerinin yapılmasına,
-Glütensiz ve özel beslenme ürünlerin market raflarında %1 oranında raf bedelleri alınmadan zorunlu hale getirilmesine,

15-Talep edilen hakların hükümet tarafından verildikten sonra otokontrol sisteminin işletilip cezai müeyyidelerin uygulanmasına.
Yukarıda belirtilen maddelerdeki sorunların giderilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını Arz ederiz.

 

 

 

0 Paylaşımlar

Related posts

Leave a Comment